FAQs Complain Problems

मयुर ताल, राजपुर-६ खंग्रा नाका

Read More

सुनछहारी झरना, राजपुर-७ सुनपत्री

Read More

ऐतिहासिक शिव मन्दिर, राजपुर-३, खरदरिया

Read More

* सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुन कुन वर्गका व्यक्तिहरुले पाउँछन् ?

उत्तरः नेपाल सरकारले हाल देहायका वर्गका नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ

क्र.सं.
लक्षित समुह
उपसमुह र भत्ता प्राप्त गर्न योग्य उमेर
मासिक रकम रु.
कैफियत

१.

ज्येष्ठ नागरिक

ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका: ६० वर्ष पुगेको

२०००।–

 

ज्येष्ठ नागरिक दलितः ६० वर्ष पुगेको

२०००।–

 

ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला: ६० वर्ष पुगेको

२०००।–

 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

विष्णु प्रसाद पाण्डेय

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

भरतमणि पोख्रेल

लेखा अधिकृत

शरद रेग्मी

सूचना अधिकारी

जानकारी