FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

राजपुर गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको निर्णयहरु

७८-७९ 07/11/2022 - 12:19 PDF icon gausabhako nirnay.pdf

मिति २०७९ साल जेष्ठ २४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७८-७९ 06/07/2022 - 17:25 PDF icon 2079-02-24.pdf

मिति २०७८ साल वैशाख १५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 05/16/2021 - 13:49 PDF icon 2078-01-15.pdf

मिति २०७८ साल वैशाख १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 05/16/2021 - 13:17 PDF icon 2078-01-10.pdf

मिति २०७७ साल चैत्र ९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 03/23/2021 - 14:53 PDF icon मिति २०७७ साल चैत्र ९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयह

मिति २०७७ साल चैत्र १ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 03/23/2021 - 14:52 PDF icon २०७७ साल चैत्र १ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

मिति २०७७ साल फाल्गुन १६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 03/01/2021 - 11:42 PDF icon 2077-11-16 गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरूः.pdf

मिति २०७७ साल माघ २५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 02/07/2021 - 17:18 PDF icon karyapalika nirnay 2077-10-25.pdf

मिति २०७७ साल असाेज १४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 09/30/2020 - 16:36 PDF icon असाेज १४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

मिति २०७७ साल असाेज १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 09/29/2020 - 12:03 PDF icon असाेज १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

Pages